മൊബൈലിനും കാറിനും വീടിനും ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നവർ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ തീര്‍ച്ചയായും കേൾക്കണം

മൊബൈലിനും കാറിനും വീടിനും ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നവർ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ തീര്‍ച്ചയായും കേൾക്കണം.മൊബൈലിനും കാറിനും വീടിനും ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും നമ്മളില്‍ പലരും .പക്ഷെ ഇതിനു മറവില്‍ പല തട്ടിപ്പും നടക്കുന്നു .ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കിന്റെ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങള്‍ പറയാന്‍ മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് .ആ വാക്കുകള്‍ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി തീരുമാനിക്കാം കാറിനും വീടിനും വേണ്ടി ഇനിയും ബാങ്കിനെ സമീപിക്കണോ എന്നത് .കാരണം നമ്മുടെ കയ്യില്‍ നിന്നും വാങ്ങിയതിന്റെ ടബ്ബിള്‍ ഇരട്ടിയോളം അവര്‍ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വീഡിയോ കാണുക .ഷയര്‍ ചെയ്യുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *