പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത,

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ മലബാറിൽ നിന്നും ഉള്ളവർ തന്നെ

മലബാർ മേഖലയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി ഗൾഫ് എയർ വിമാനം ജൂൺ 15ന് പ്രതിദിനം കുവൈത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് രണ്ട് സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു വൈകീട്ട് 3ന് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം കാലത്ത് നാലുമണിക്ക് കോഴിക്കോട് എത്തും രണ്ടാമത്തെ വിമാനം വൈകിട്ട് 6 20ന് പുറപ്പെട്ടു കാലത്ത് നാലുമണിക്ക് കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചേരും തിരിച്ചുപോയ തിരക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ദിവസേന പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വിമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാലത്ത് നാല് അമ്പതിന് പുറപ്പെട്ട കുവൈത്തിൽ കാലത്ത് 10 40 എത്തിച്ചേരും ബാഗേജ് 46 കിലോഗ്രാമും ഹാൻഡ് ബാഗേജ് a കിലോഗ്രാമും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും മലയാളികൾക്ക് ഈ വാർത്ത വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എത്തിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *