പുകവലി നിറുത്താനും ശരീരത്തിലെ നിക്കോട്ടിന്‍ പുറത്തു കളയാനും എളുപ്പ വഴി-

പുകവലി ഇന്ന് വളരെ വലിയ ഒരു സാമൂഹിക വിപത്ത് ആയി മാറിയിരിക്കുക ആണ്.പല ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണം ആയി പറയുന്നത് പുകവലിയെ ആണ്.പലരും ഒരു രസത്തിനു വേണ്ടിയാണു പുകവലി തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും പിന്നീട് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ ശീലം പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാതെ വരുന്നു .നിങ്ങള്‍ പുകവലിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങള്ക്ക് മാത്രം അല്ല രോഗവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതു മറിച്ച് കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.നിങ്ങള്‍ പുകവലി പൂര്‍ണ്ണമായും നിറുത്തണം എന്നും പുക വലിച്ചു ശരീരത്തില്‍ അടിഞ്ഞു കൂടിയ നിക്കോട്ടിന്‍ പുറത്തു കളയണം എന്നും ആഗ്രഹം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണോ.

To Quit smoking and flush nicotine Video by Sasyabharathi usthad hamza vaidyar_Swasti

LOGIC MEDIA : Movie Promotion, Online Relese, Page Management..
        Email : logic.mediafb@gmail.com
                   Website : www.logicmedia.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *